THÀNH PHẦN

–         Magnesium lactate dihydrat

–         magnesium pidolat

–         Vitamin B6

–         Natri metabisulfit

–         Natri sacarin

HÀM LƯỢNG:  10ml

CHỈ ĐỊNH

Thiếu Mg đơn thuần hay phối hợp

–         Các biểu hiện cơ năng của cơn lo lắng cấp tính có tăng thông khí (cơn tetani hay tạng co giật).

LIỀU LƯỢNG

–         Dung dịch uống: Thiếu Mg được chứng minh Người lớn 3 ống/ngày, trẻ em 1-3 ống/ngày tùy theo tuổi

–         Tạng co giật: Người lớn 2 ống/ngày, thuốc chia làm nhiều lần vào các bữa ăn

TÁC DỤNG PHỤ

–         Tiêu chảy, đau bụng

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

–         Suy thận nặng với độ thanh thải creatinine < 30 mL/phút/1,73 m2

X
0903932504
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon