Youtube Facebook Yahoo Skype
NUTRIFIT Quỳnh Liên

Người suy giảm miễn dịch

CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CƠ BẢN CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ

Ung thư và điều trị ung thư có thể gây nên những tác động bất lợi có liên quan đến dinh dưỡng đối với cơ thể bệnh nhân.Chế độ ăn là một phần quan trọng trong điều trị ung thư.

Chi tiết