Youtube Facebook Yahoo Skype
NUTRIFIT Quỳnh Liên

SV Cao đẳng Kĩ thuật Miền Nam

TELMISARTAN

HOẠT CHẤT

Telmisartan 40mg

Chi tiết
COVERAM

HOẠT CHẤT

Coveram 5mg/5mg chứa:

Chi tiết
AMLODIPIN 5 GLOMED

HOẠT CHẤT

Amlodipine 5mg

Chi tiết
BỆNH CAO HUYẾT ÁP

Chỉ số huyết áp là gì?

Chi tiết
BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

Bệnh tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên

Chi tiết
SIRO EUGICA

THÀNH PHẦN

Cồn bọ mắm 1.2g

Chi tiết
HAPACOL 150MG

HOẠT CHẤT

Paracetamol 150mg

Chi tiết
CLITAR 125MG

HOẠT CHẤT

Clarithromycin 125mg

Chi tiết
ALLOPURINOL

HOẠT CHẤT

Allopurinol 300 mg

Chi tiết
COLCHICINE

HOẠT CHẤT: Colchicine 1mg

Chi tiết